Projectbegeleiding, consult en advies bij uw inschrijvingen op aanbestedingen, tenders, request for proposal / quotation / information (RFP / RFQ), en Europese (semi) overheidsopdrachten.

Inschrijven op een aanbesteding is een anders proces dan u wellicht gewend bent. U bent namelijk niet in de gelegenheid om uw producten of diensten in een face-to-face gesprek met de overheid of klant te bespreken dan wel aan te bieden. Maar het hele verkoop-proces is geformaliseerd en vindt schriftelijk conform Europese regelwetgeving plaats. Het gevolg is dat u meer informatie moet leveren dan u normaal aan uw klanten levert, wat voor u veel werk kan betekenen. Cicerone verzorgt dit traject van start tot eind en zal de slagingskans op langdurige contracten vergroten.Concreet kunt u de volgende dienstverlening verwachten;
-Opstellen "tenderstrategie", plan van aanpak;
-Opstellen van kwalificatiedocument;
-Beoordelen van offerte;
-Interpreteren van tenderdocumenten;
-Stellen van de juiste aanvullende vragen;
-Optreden als intermediar naar de aanbestedende dienst;
-Bemiddelen bij problemen, zoals gebruik van onjuiste procedures, deadlines, specificaties, e.d.
disclaimer
colofon