Tarieven

De tarieven die Cicerone Business Resultancy hanteert zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de soort mantelovereenkomst of offerte.
Bij een offerte is het moment waarop Cicerone Business Resultancy voor een Europese aanbesteding wordt ingeschakeld van belang, want hoe vroeger Cicerone Business Resultancy wordt ingeschakeld hoe groter het slagingspercentage en hoe lager de offerte voor het begeleiden tot indienen van de Europese aanbesteding. Dat heeft met het beïnvloeding traject richting de aanbestedende dienst te maken.

Want in welke mate zijn we samen in staat om vragen van de aanbestedende dienst nog om te buigen, waardoor we samen de kans op een positief eindresultaat kunnen vergroten.

Let wel; de vaste startvergoeding is laag, Cicerone Business Resultancy hanteert een verdien model op basis van het winnen van aanbestedingen conform een No Cure, No Pay principe. Tijdens het kennismakingsgesprek zal hier verder op worden gegaan en zullen tarieven worden besproken en nader worden toegelicht.

Naast de offerte voor een gehele aanbesteding is het tevens mogelijk om ons in te schakelen op delen van het proces of om een procesinrichting te realiseren. Hiervoor wordt vooraf afhankelijk van het deel dat moet worden uitgevoerd een offerte afgegeven.

Voor een kennismakingsgesprek neem je contact op met Pieter van der Touw. Klik hier.