Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door jarenlange ervaring, en succesvolle resultaten bij het inschrijven op tenders en Europese aanbestedingen.

Wij begeleiden de inschrijving en zorgen samen met jou voor een interessante winnende propositie. Door jouw USP’s (Unique Selling Points) te achterhalen en te verwerken in de antwoorden.

Stel jezelf de vraag voordat je begint met het inschrijven op aanbestedingen: Wat maakt mij onderscheidend van alle andere partijen.

Samen zorgen we voor die unieke inschrijving, die eruit springt en waar de hoogste waardering voor wordt gegeven. Maar voordat we dat kunnen doen, is het belangrijk om te weten in welke fase van het aanbestedingsproces we zitten.

We onderscheiden het aanbestedingsproces in vier fasen:

 1. Signaleren: Weet wanneer, waar, welke aanbesteding wordt gepubliceerd.
 2. Beïnvloeden: Probeer voordat een aanbesteding wordt gepubliceerd aan tafel te zitten om jou USP’s, kennis en kunde over te dragen aan de aanbestedende partij. Breng ze op de hoogte van de nieuwste mogelijkheden binnen jou vakgebied. Ben de expert / specialist waar ze graag gebruik van willen maken.
 3. Voorbereiden: Zorg dat je alle papieren en kwalificaties al op orde hebt. Dat scheelt extra werk en tijd tijdens het inschrijven op de tender of aanbesteding, die je op dat moment liever aan iets anders besteedt.
 4. Inschrijven op Europese aanbesteding: Beantwoord alle vragen kort en concreet. Wees duidelijk en to the point.

Cicerone Business Resultancy biedt begeleiding in of tijdens alle bovengenoemde fasen. Ons advies is om ons zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken en bij voorkeur vanaf de eerste fase. Daarmee zijn we vanaf de start op de hoogte van alle relevante en benodigde informatie en ontwikkelingen. Daardoor kunnen we beter anticiperen op de gestelde vragen en eisen en verhoogt dit de kans op een succesvolle afloop. De start van iedere samenwerking begint met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken aan welke eisen en wensen moet worden voldaan en hoe deze zijn te realiseren. Wie wat wanneer doet en aanlevert, en wat onze verwachtingen zijn van jou en wat jij van ons kan verwachten. Daarna nemen we samen de stappen door die we gaan ondernemen en stellen we gezamenlijk een tijdschema op. Na het intakegesprek ontvangt u van ons een uitgewerkt projectplan met daarin: wat wanneer, door wie, hoe aan wie, op welk moment wordt aangeleverd. Na goedkeuring op het projectplan nemen wij voor u hele het hele proces uit handen tot het moment van inschrijving. 

Hoe eerder Cicerone Business Resultancy bij het aanbestedingsproces betrokken is hoe groter het slagingspercentage.

Maar het is ook mogelijk om ons op delen van het tender of aanbestedingsproces in te zetten. Bijvoorbeeld of het haalbaar is om überhaupt in te schrijven, of hulp bij het stellen van vragen of voor een finale controle. Ook voor het inrichten van het tender en aanbestedingsproces in uw bedrijf kan stapsgewijs een opbouw plan worden gerealiseerd. Samen kijken we dan naar de best passende vorm binnen het bedrijf.

Wat mag je van ons verwachten:

 • Beoordeling op haalbaarheid
 • Persoonlijke begeleiding
 • Duidelijke bepaalde strategie
 • Strakke projectplanning
 • Duidelijke taakverdeling
 • Kritische beoordeling van de gestelde vragen (wordt daadwerkelijk de vraag beantwoord.)
 • Redigeren van tekst (duidelijk leesbare tekst in één stijl)
 • Indienen Europese aanbesteding
 • No cure, No pay met uitzondering van vooraf overeengekomen lage vergoeding
 • Stapsgewijze inrichting tender of aanbestedingsproces